LỄ DẠM NGÕ

Lễ dạm ngõ, còn gọi là lễ xem mặt một trong những nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người việt. Đại sự sẽ được bắt đầu sau khi đôi bên hai nhà đã thống nhất mọi việc cưới xin, nhà gái sẽ hẹn… Read More