QUAY PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI

Trong đời sống tinh thần của người Việt thì đám cưới hỏi là một việc vô cùng hệ trọng. Mỗi đời người chỉ có một lần. Hiện nay xu hướng lựa chọn quay phim phóng sự cưới được lựa chọn rộng rãi để lưu lại… Read More

TRÁP ĂN HỎI

Theo phong tục Việt Nam thì một đám cưới phải có đầy đủ các nghi lễ và ăn hỏi là nghi lễ quan trọng. Những lễ vật mà nhà trai mang đến cũng được coi là thành ý của nhà trai đối với nhà gái.… Read More